Hrvatski savez zadruga

Hrvatski savez zadruga stručno je poslovna organizacija (slobodno je možemo nazvati krovna organizacija) ZADRUGA i ZADRUŽNIH SAVEZA osnovana radi promicanja, usklađivanja i zastupanja interesa zadrugara, zadruga i zadružnih saveza. Savez zastupa interese zadruga i zadružnih saveza pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu. Svaka novoosnovana zadruga dužna je rješenje o upisu u sudski registar dostaviti Hrvatskom savezu zadruga u roku od 15 dana od dana upisa. Hrvatski savez zadruga organizira stručnu službu za obavljanje stručnih, administrativnih, pomoćnih i drugih poslova.

Zadaci, odnosno predmet poslovanja Hrvatskog saveza zadruga jesu:

 • Promicanje zadrugarstva i zadružnih načela.
 • Zastupanje interesa zadruga i zadružnih saveza pred tijelima državne uprave i drugim organizacijama.
 • Davanje mišljenja i prijedloga državnim tijelima pri donošenju propisa iz područja zadrugarstva.
 • Pružanje stručne i druge pomoći zadrugarima, zadrugama i zadružnim savezima pri osnivanju, poslovanju i prestanku rada zadruga i zadružnih saveza.
 • Vođenje evidencije zadruga i zadružnih saveza.
 • Obavljanje zadružne revizije.
 • Organiziranje burze zadružnih roba i usluga i promocija zadružnih proizvoda i usluga.
 • Međunarodna suradnja.
 • Organizacija i izobrazba zadrugara i upravitelja te zaposlenika zadružnog sustava.
 • Poslovno savjetovanje članica i izrada poslovnih planova i investicijskih elaborata.
 • Izdavanje biltena, časopisa i stručne literature.
 • Posredovanje u prometu zadružnih roba i usluga.

Članice Hrvatskog saveza zadruga su:

 • zadruge
 • strukovni zadružni savezi
 • teritorijalni zadružni savezi

Stručna tijela Hrvatskog saveza zadruga čine:

 • Stručna služba Saveza
 • Savjet za unapređenje zadrugarstva

Tijela Hrvatskog saveza zadruga čine:

 • Skupština
 • Uprava
 • Nadzorni odbor
 • Sud časti
Nalazite se ovdje: Naslovnica Hrvatski savez zadruga