Naziv/tvrtka zadruge

Kod tvrtke zadruge, dakle kod odabira imena zadruge, potrebno je voditi računa da tvrtka zadruge sadrži naznaku da se radi o zadruzi i naznaku glavne djelatnosti koju ona obavlja. Ako članstvo zadruge ima posebna svojstva koja obilježavaju zadrugu, zadruga može istaknuti ta svojstva u svojoj tvrtki. Ne pišite naziv zadruge razmaknutim slovima i ne stavljajte ga u navodnike jer ćete ga ubuduće uvijek morati tako pisati. Pazite da ne upotrijebite naziv već postojeće zadruge registrirane kod istog Trgovačkog suda. Naziv zadruge može biti bilo koja riječ iz hrvatskog, latinskog i starogrčkog jezika, a za korištenje riječi Hrvatska ili bilo koje izvedenice te riječi u nazivu zadruge osnivači moraju dobiti posebnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske ili državnog organa koga ona ovlasti. Pri provjeri zauzetosti naziva možete se koristiti on-line registrom Trgovačkog suda.

Na sve odredbe koje nisu regulirane Zakonom o zadrugama, a odnose se na tvrtku, primjenjuju se odgovarajuće odredbe trenutno važećeg Zakona o trgovačkim društvima.

Djelatnost zadruge

Predmet poslovanja zadruge može biti obavljanje bilo koje djelatnosti koja nije zakonom zabranjena. Zadruga kao i d.o.o., može registrirati djelatnosti koliko želi. Do 2005. godine su se djelatnosti upisivale u sudski registar u skladu s propisima o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, tako da se upisuju šifre djelatnosti i skraćen naziv djelatnosti. No, Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o sudskom registru (NN 54/05) ta odredba je promijenjena i sada glasi: „Predmet poslovanja / djelatnost upisuju se u sudski registar u skladu s posebnim zakonima”. Pomoć u vezi odabira pravilnih naziva djelatnosti koje prihvaća Trgovački sud pružaju javni bilježnici. Imajte u vidu da sama registracija djelatnosti ne znači automatski dozvolu za njeno obavljanje! Npr. zadruge registrirane za obavljanje ugostiteljske, trgovačke, turističke i djelatnosti prijevoza trebaju prije početka rada od nadležnog Ureda za gospodarstvo pribaviti rješenje da prostor i oprema ispunjavaju uvjete propisane za obavljanje željene djelatnosti (Minimalni tehnički uvjeti). Za svaku djelatnosti postoji zakon koji regulira njeno obavljanje. Na primjer, Zakon o turizmu regulira tko sve, na koji način i pod kojim uvjetima može raditi u toj djelatnosti.

Članski ulog

Svi zadrugari ulažu u zadrugu jednake članske uloge koji, osim u novcu, mogu biti u stvarima i pravima izraženim u kunskoj protuvrijednosti. Visina članskog uloga i rok uplate određuje se Pravilima zadruge, a ne može biti manja od 1000, 00 kn. (Prema starom Zakonu o zadrugama koji je vrijedio do 31.3.2011. minimalan iznos članskog uloga nije bio zakonom određen). Ako se ulažu stvari i prava njihovu novčanu vrijednost procjenjuje sudski vještak. Preporučujemo da se članski ulog odredi tako da zbroj članskih uloga daje sumu novaca dostatnu za početne troškove zadruge. Ne mora to biti baš 20.000,00 kn kao što zakon propisuje za d.o.o. ali zadruga se osniva radi ozbiljnog poslovnog interesa i nije uputno ugroziti početak poslovanja (pre)malim članskim ulozima. Ulozi se uplaćuju na privremeni račun zadruge koji se može otvoriti u bilo kojoj banci s potpisanim i kod javnog bilježnika ovjerenim pravilima zadruge. Dobivena otvrda o uplati kasnije se prilaže prijavi za upis u Sudski registar.

Nalazite se ovdje: Naslovnica Korisni savjeti