Managerstvo i zadruga

Pojmovi:

MANAGEMENT
direkcija, gospodarenje, managerstvo, menadžment, menedžment, poslovno vodstvo, poslovodstvo, rukovanje, rukovodstvo, rukovođenje, uprava, upravljanje, vodstvo, vođenje, vođenje poslovanja društva.
MANAGER
direktor, dirigent, gazda, gospodar, menadžer, poslovođa, pročelnik, program koji upravlja sustavom, ravnatelj, rukovalac, rukovodilac, rukovoditelj, šef, upravitelj, upravnik, voditelj, voditeljica. Sumiravši sve do sada navedeno, možemo zaključiti da je zadruga, dakle, poduzetnički oblik organiziranja pravne i fizičke osobe koja može obavljati različite vrste djelatnosti koje su zakonom dozvoljene. Iz ove definicije može se uvidjeti samo osnovni okvir poduzetničkog djelovanja zadruge, njezino tijelo, ali ono što svaku zadrugu ili drugi gospodarski subjekt čini posebnim jesu ljudi koji upravljaju zadrugom i djeluju putem nje, njezina duša. U slijedećem dijelu brošure pokušat ćemo zadrugu sagledati kroz ljude koji upravljaju njome, zadružne menadžere, odnosno, upravitelje zadruga, motore zadruga, dakle, sagledat ćemo zadrugu iznutra. Promatrajući zadrugu i njezino djelovanje na ovaj način mogli bismo izdvojiti nekoliko osnovnih tipova zadruga sa specifičnim karakteristikama, a to su:

1. neinventivne zadruge
nisu neinventivne (nestvaralačke, nedomišljate, nemaštovite) zbog toga što u njima nema sposobnih i kreativnih zadrugara ili upravitelja, nego zbog toga što je u njima na djelu kočenje. Kočnice su često ugrađene iznutra, ali nerijetko su pritisnute i izvana. U takvim zadrugama nema poticajne poduzetničke klime. U takvim se zadrugama radi tek toliko da se život odvija, obično na “ler-gasu” - o kvantiteti se još misli, o kvaliteti se ni ne pita.

2. imitativne zadruge
one su zadruge koje nisu uspjele razviti takav odnos prema radu koji će proizvoditi nove ideje i nova rješenja. One ipak prate što drugi rade i te ideje drugih nastoje prenijeti i primijeniti u vlastitom radu. One ne otkrivaju i ne stvaraju novo, ali uspješno oponašaju rad drugih. Napreduju srednjom brzinom - ne istrčavaju se, ali ne žele niti zaostati. Takve zadruge smatramo solidnim zadrugama.

3. inovativne zadruge
ne čekaju da im netko kaže što je, a što nije po zakonu, nego vođene stručnim i znanstvenim spoznajama otkrivaju nove putove kojima treba ići (naravno, ne rade protuzakonito). Njima administracija obično predstavlja kočnicu, zato takve zadruge traže poseban status od nadležnih vlasti kako bi se zaštitile od onih koji ih usporavaju u razvoju. Takvih je zadruga vrlo malo i u nas i u drugim zemljama. To su zadruge budućnosti. To je zadruga za 21. stoljeće kakvoj težimo.

Kako bismo već postojeću zadrugu ili onu koju tek treba osnovati doveli do toga da predstavlja inovativnu zadrugu, nužno će nam biti potrebno osigurati kvalitetno vođenje, odnosno upravljanje zadrugom - zadružni menadžment.

Koje su to odlike kvalitetnog menadžera ?

Rezultati istraživanja vođenja sistematizirani su u brojne teorije i modele. Teorije su se međusobno razlikovale, prije svega, po važnosti što su je pridavale pojedinim elementima relevantnim za uspješno vođenje.  Jedni su autori smatrali da su od presudne važnosti crte ličnosti vođe, drugi da je vrlo značajan stil ponašanja menadžera, treći da je situacija u kojoj se realizira vođenje ta koja ima presudni utjecaj. U sadašnjoj fazi razvoja teorija o vođenju prevladava uvjerenje kako svi spomenuti čimbenici imaju značajan utjecaj na uspješno vođenje. Ovisno o preferenciji pojedinih čimbenika teorije su i imenovane kao:

 • teorije osobnih karakternih crta
 • biheviorističke teorije
 • teorije kontigencije i
 • teorije karizmatskog vođenja.

Ovdje ćemo predstaviti teoriju za koju smatramo da u potpunosti odgovara vođenju naše zadruge za 21. stoljeće.

Teorija karizmatskog vođenja
Za razliku od vođa o kojima govori većina teorija vođenja, a koji vode svoje zaposlenike tako da im strukturiraju ulogu i zadatke, postoji i drugi tip - karizmatski vođe. Oni svoje zaposlenike ne prisiljavaju, oni ih nadahnjuju. Učinak je njihovih sposobnosti na zaposlenike takav da će se oni odreći parcijalnih interesa za dobro organizacije i svoga vođe. Takvi vođe znaju razviti osjećaj vrijednosti zaposlenika i istaknuti vrijednost zadatka do te mjere da svoju spremnost za rad zaposlenici obično izražavaju rečenicom: “Za njega bih učinio sve pa, ako treba, i u vatru.” On je kao odličan ratni zapovjednik koji nikad ne govori naprijed, već samo za mnom!!
Istraživanje karizmatskog vođenja izdvojilo je neke odlike karizmatskih vođa:
Vizija. Karizmatski vođa ima jasnu predodžbu cilja kojem teži u budućnosti, a koji je znatno bolji od onoga što je do sada ostvareno.

 • Vjera u viziju - odlika je karizmatskog vođe snažna predanost ostvarenju vizije povezana (za njega samog) s velikim rizicima i žrtvama
 • Kreiranje promjena - vođe ovog tipa ne mire se s postojećim stanjem, nego izazivaju radikalne promjene
 • Neuobičajeno ponašanje - karizmatski se vođe ponašaju nekonvencionalno, često i suprotno vrijedećim normama
 • Samopouzdanje - karizmatski su vođe posve uvjereni u svoju procjenu i sposobnost ostvarenja zamisli

Brojna su istraživanja pokazala pozitivan utjecaj karizmatskog vođe na njegove zaposlenike, a time i na njihov učinak. Između ostaloga, rezultati ispitivanja pokazuju kako su zaposlenici:

 • svjesniji važnosti svojega rada
 • spremni raditi duže i napornije
 • uvjereni u podršku svoga vođe
 • samopouzdaniji
 • postižu bolje radne rezultate
 • zadovoljniji od onih zaposlenika kojima rukovodi uspješan, ali nekarizmatski vođa.

Ono u čemu se svi slažu jest da uspješno vođenje znači kvalitetno ostvaren cilj i postignuto zadovoljstvo zaposlenih. A to je uspješno vođenje određeno četirima skupinama čimbenika: osobinama, stručnošću, stilom vođenja, situacijom u kojoj se rukovodi i odlikama zaposlenih. Iz toga slijedi zaključak kako će menadžer uspješno rukovoditi zadrugom ako:

 • posjeduje odgovarajuće karakterne i stručne osobine
 • zna izabrati odgovarajući stil vođenja
 • stvori primjerenu radnu situaciju
 • zna pronaći i razviti ono najbolje u svojim ljudima te u svakom trenutku voditi poslovanje zadruge na način da ostvari slijedeće ciljeve:
 • povećanje prihoda i smanjenje troškova
 • omogućiti jeftinije izvore financiranja, npr. niže kamate na posuđena sredstva
 • ubrzati obrt kapitala.
 • smanjiti osobne troškove.


I na kraju, uzevši u obzir sve gore navedeno, možemo zaključiti da je menadžment kreativno rješavanje problema koje provode menadžeri “naoružani” slijedećim odlikama:
1. inovativnošću
2. preuzimanjem rizika
3. samouvjerenošću
4. napornim radom
5. usmjerenošću prema cilju
6. odgovornošću

Nalazite se ovdje: Naslovnica Managerstvo i zadruga