Ostale institucije za razvoj zadrugarstva

Sve poticajne mjere osmišljavaju se i provode s namjerom da doprinesu razvoju poduzetništva i stvaranju okruženja za uspješno poslovanje poduzetnika. Dakle, sve su one usmjerene prema poduzetniku, bez čijeg aktivnog sudjelovanja u provedbi, njihovoj valorizaciji i prilagođavanju stvarnim potrebama nema ni njihova uspjeha. Iz tog razloga neophodno je kroz sve institucije uključene u provedbu poticajnih mjera ostvariti i uključivanje samih poduzetnika bilo neposredno ili preko najrazličitijih oblika njihova udruživanja. To se odnosi na komore kao obvezne oblike udruživanja koje svoju ulogu i zadatke moraju prilagoditi interesima članstva te na udruge i saveze poduzetnika koji se još uvijek nedovoljno uključuju u kreiranje strateških opredjeljenja i provedbu konkretnih mjera u interesu samih poduzetnika. Posebnu ulogu u sustavu zadrugarstva imaju i financijske institucije jer je bitna odrednica poduzetništva i neophodan uvjet početka poslovanja, pored kvalitetne ideje, svakako, kapital. Vrlo često upravo je kapital teško dostupan malom gospodarstvu ili je dostupan pod uvjetima koji su neprimjereni. Stoga je bitno da financijske institucije u malom gospodarstvu prepoznaju kvalitetnog partnera kome će prilagoditi svoje poslovanje. Razvoju malog gospodarstva u velikoj mjeri mogu doprinijeti i različiti oblici infrastrukturne podrške kao što su poduzetnički i tehnološki centri i poduzetnički inkubatori. Svi oni pomažu malom poduzetništvu u usmjeravanju njegova razvoja. Umreženo djelovanje navedenih potpornih i drugih institucija od važnosti za razvoj zadrugarstva možemo prikazati u slijedećoj shemi:

potporne ins

Nalazite se ovdje: Naslovnica Ostale institucije za razvoj zadrugarstva