POTPORNE INSTITUCIJE I PROGRAMI ZA RAZVOJ PODUZETNIČKOG ZADRUGARSTVA

Osim tijela državne uprave, u proces stvaranja poticajnog poduzetničkog okruženja uključuju se i druge državne institucije i razvojne agencije te fondovi. Svi imaju isti cilj da subjektima malog gospodarstva, zadrugama, pruže podršku savjetima, financijskim sredstvima, obrazovanjem ili na druge načine kako bi dobili priliku na tržištu provjeriti svoje poslovne ideje i zamisli te ih pretočiti u uspješan poduzetnički poduhvat.
Tako bi mogli navesti slijedeće potporne institucije od velike važnosti za rad zadruga i razvoj zadrugarstva:
Hrvatski savez zadruga
Ministarstvo poduzetništva i obrta
Ministarstvo gospodarstva
Ministarstvo poljoprivrede
Ministarstvo turizma te ostala ministarstva
Jedinice područne i lokalne samouprave
Poduzetnički centri, poduzetnički inkubatori, tehnološki centri i druge institucije za razvoj poduzetništva
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo
Lokalne agencije za malo gospodarstvo
Hrvatska gospodarska komora
Hrvatska obrtnička komora
Hrvatski zavod za zapošljavanje
HBOR i ostale financijske institucije
Udruge za malo gospodarstvo.

Posebno mjesto u toj shemi institucija trebala bi imati Hrvatska banka za obnovu i razvitak kao financijska državna institucija.

Stoga se dio stručnih poslova povezanih s razvojem zadrugarstva iz područne i lokalne samouprave treba izdvojiti u posebne stručne institucije. To su, prije svega, lokalne razvojne agencije koje trebaju osmišljavati razvoj i koordinirati aktivnosti drugih institucija, a zatim i poduzetnički centri koji poduzetnicima pružaju usluge od savjetovanja i informiranja do pomaganja u samom osnivanju i radu zadruge preko besplatnih konzultantskih usluga, izrada poslovnih planova i drugih projektnih dokumentacija, vođenja knjigovodstvenih usluga itd.

Nalazite se ovdje: Naslovnica Potporne institucije i programi