Najviše tijelo zadruge je Skupština koju čine svi zadrugari. Svaki od njih ima jedan glas i odluke se donose na demokratski način, obično natpolovičnom većinom glasova.

Skupština zadruge:

  • donosi pravila zadruge,
  • bira i razrješava upravitelja zadruge,
  • odlučuje o raspodjeli, upotrebi te pokriću gubitaka,
  • donosi financijsko izvješće zadruge,
  • bira i razrješuje nadzorni odbor, odnosno druga tijela,
  • donosi odluku o osnivanju i o pristupanju zadružnom savezu,
  • odlučuje o drugim pitanjima predviđenim ugovorom o osnivanju zadruge, pravilima zadruge i zakonom.

Upravitelj/uprava zadruge vodi poslovanje zadruge tako što provodi odluke Skupštine, zastupa i predstavlja zadrugu, a poslovne odluke koje spadaju u djelokrug redovitog poslovanja upravitelj donosi samostalno. Upravitelj također ima obavezu ustrojiti, voditi i trajno čuvati Imenik zadrugara.

Nalazite se ovdje: Naslovnica Tko upravlja zadrugom