Zadugarstvo

Zadrugarstvo je postojalo već u najstarije ljudsko doba, a na našem području spominje se od rimskog doba. Zadrugarstvo prihvaćaju svi ljudi dobre volje i plemenitih pobuda. Ideju takvog udruživanja prihvatila je gotovo cijela srednja Europa krajem XIX. stoljeća. Zadruga ima svih mogućih vrsta. Otac je obrtničkog zadrugarstva Herman Schulze iz grada Delitzscha u Njemačkoj. Poznato je da su ne baš tako davno obrtnici iz svih obrtničkih staleža, a naročito pekarskog staleža, mnogo putovali po stranom svijetu i tako stjecali veliki dio svoje strukovne i opće naobrazbe. Kada su se puni iskustva i znanja vratili natrag u svoju zemlju, bili su prvi pioniri na polju usavršavanja obrtne djelatnosti te osnivanja raznog obrtnog zadrugarstva. Borba protiv nepravde, za svoja prava, jedino je moguća za male i srednje poduzetnike preko zajednice, preko zadrugarstva. Najveći uspjesi postižu se zajedno!
U Hrvatskoj zadruge imaju dugu tradiciju te je još u XIX. stoljeću osnovana prva zadruga. Naime, hrvatski ban Josip Jelačić bio je vrlo sklon gospodarstvu te vlastelinstvo u Hrvata uzdiže na europsku razinu. Nakon njegove smrti brat mu Jure utemeljuje Pučku predujmovnicu za unapređenje gospodarstva, odnosno zadrugu -prvu u Hrvatskoj, i time Novi dvori postaju kolijevka zadrugarstva i zamašaj unaprijeđenja gospodarstva na ovom području. Iako je težište ispočetka bilo na štednim i kreditnim zadru?gama, koncem prošlog stoljeća osnivalo se sve više i više zadruga za nabavu i plasman zadružnih proizvoda. Nakon osamostaljenja Hrvatske donesen je Zakon o zadrugama koji je trebao revitalizi?rati zadruge i vratiti im imidž koji one uživaju u razvijenim zemljama. Nažalost, analiza neutralnih stručnjaka ukazuje na brojne probleme koje bi trebalo ?cionirale na način kako već dugi niz godina funkcioniraju u zemljama Europe.

Neki od tih problema su slijedeći:

  • loš status zadruga, posebice među poljoprivrednicima i obrtnicima
  • premali broj novoosnovanih zadruga od stupanja Zakona na snagu
  • manjkavost i nedostatnost Zakona o zadrugama
  • slaba informiranost o sektoru zadruga i njegovih pojedinačnih segmenata
  • nepostojanje kontrole provedbe zadružnih načela i organiziranja zadruga
  • nepostojanje institucije koja bi poticala i promovirala međunarodna poslovna partnerstva zadrugara
  • neusklađenost s pravilima zadružnog organiziranja koja vrijede u zemljama članicama Europske unije.
Nalazite se ovdje: Naslovnica Zadruga što je to