Zadružna načela

Osnovne zadružne vrijednosti na kojima svaka zadruga u Hrvatskoj treba temeljiti svoje poslovanje jesu: uzajamna pomoć, demokratičnost, pravednost, otvorenost i odgovornost.

1.načelo dobrovoljno i otvoreno članstvo.
Zadruge su dobrovoljna udruženja otvorena za sve osobe, koje su sposobne koristiti njihove usluge i spremne preuzeti članske obveze, bez obzira na spolne, društvene, rasne, političke i vjerske razlike.

2.načelo demokratsko upravljanje članova.
Zadruge su demokratska udruženja kojima upravljaju njihovi članovi. Članovi zadruge aktivno surađuju u određivanju politike razvoja svoje tvrtke i u donošenju svih bitnih odluka. Članovi u osnovi imaju jednaka glasačka prava.

3.načelo gospodarska suradnja članova.
Zadružna imovina koju stvaraju zadrugari u pravilu je zajednička ili barem djelomično zajednička i nedjeljiva. Zajednička i nedjeljiva treba biti sva ona imovina zadruga koje su poslovale do donošenja Zakona o  zadrugama. Dobit koju zadruge ostvaruju može se rasporediti za razvitak zadruge, za raspodjelu članovima prema obujmu njihovog poslovanja preko zadruge te za podupiranje drugih djelatnosti koje su od interesa za zadrugare.

4.načelo autonomija i nezavisnost.
Zadruge su autonomne tvrtke koje nadziru i kojima upravljaju članovi. Čak i kada ulaze u dogovore ili ugovore s državnim ili financijskim institucijama, one ne smiju ugroziti svoju samostalnost i demokratsku kontrolu svojih članova.

5.načelo izobrazba, osposobljavanje i priopćivanje.
Zadruge neprekidno osiguravaju izobrazbu i osposobljavanje svojih članova, članova tijela zadruge, te zaposlenih. Izobrazba sa zadružnog stajališta nikada nije završen proces. O značaju zadrugarstva članovi obavještavaju javnost i predstavnike sredstava javnog priopćavanja.

6.načelo međuzadružna suradnja.
Zadruge učinkovito ostvaruju koristi svojim članovima učvršćujući zadružnu suradnju na mjesnoj, regionalnoj, državnoj i međudržavnoj razini.

7.načelo briga o zajedništvu.
Budući da su zadruge društva osoba različitih gospodarskih i političkih stajališta, one moraju neprestano usklađivati različitost interesa i stvarati duh zajedništva i tolerancije. Zato i svaki član zadruge mora imati potrebne moralne vrijednosti.

Sumiravši sve navedeno, možemo zaključiti da je zadruga poduzetnički oblik organiziranja pravnih i fizičkih osoba koje mogu obavljati različite vrste zakonom dozvoljenih djelatnosti, odnosno, zadruga je društvo osoba - zadrugara koji su se udružili radi ostvarenja svojih interesa i unapređivanja vlastitog i zadružnog poslovanja.

Nalazite se ovdje: Naslovnica Zadruga što je to Zadružna načela