ZADRUGE U BROJKAMA

STATISTIČKI PODACI O ZADRUGAMA U HRVATSKOJ
Već je u postupku osnivanja Zadruge rečeno da je svaka novoosnovana zadruga dužna registrirati se pri Hrvatskom savezu zadruga. Temeljem toga, Hrvatski savez zadruga vodi statističku evidenciju svih prijavljenih zadruga u RH. Stanje na dan 31. 10. 2012. pokazuje da je u Savezu evidentirano 950 aktivnih zadruga, ali taj podatak ne pokazuje stvarno stanje. Naime, Hrvatski savez zadruga svakodnevno od nadležnih Trgovačkih sudova dobija podatke o zadrugama usklađenim sa novim Zakonom o zadrugama, a postupak njihovog evidentiranja je još u tijeku.

Kada govorimo o vrstama zadruga, možemo ih podijeliti na nekoliko glavnih vrsta :

  • braniteljske zadruge (BZ)
  • poljoprivredne zadruge (PZ)
  • proizvodno uslužne zadruge (PUZ)
  • socijalne zadruge (SZ)

U tablici na slijedećoj stranici dajemo ukupan prikaz broja do sada evidentiranih zadruga usklađenih sa novim Zakonom o zadrugama i upisanih u evidenciju Hrvatskog saveza zadruga na dan 31.10.2012. godine.

Nalazite se ovdje: Naslovnica Zadruge u brojkama