Zadružni savezi

Na osnovi Zakona o zadrugama, zadružni savezi dobrovoljna su udruženja zadruga. Mogu ih osnovati dvije ili više zadruga. Zadružni savezi pružaju stručnu i drugu pomoć pri promicanju poslovanja postojećih zadruga, pri osnivanju novih zadruga te surađuju s nadležnim tijelima kod donošenja propisa i mjera od interesa za zadruge. U okviru zadružnih saveza članice usklađuju svoje gospodarske interese. Zadružnim savezima upravljaju njihove članice na način utvrđen ugovorom o osnivanju i statutom saveza. Dakle, zadružni savezi neprofitne su organizacije koje se financiraju prikupljanjem članskog doprinosa i konzultantskim uslugama. Cijene konzultantskih usluga beneficirane su za članice. Za ostale korisnike usluga prihvaća se cjenik Hrvatske mreže konzultanata.

Osnovne aktivnosti zadružnih saveza:
1. usluge stručnog savjetovanja
2. stručna pomoć pri osnivanju i unapređenju rada zadruga
3. izdavačka djelatnost i obrazovanje
4. međunarodna zadružna suradnja
5. stručna putovanja u zemlji i inozemstvu

U Republici Hrvatskoj postoje slijedeći zadružni savezi:

 • ZADRUŽNI SAVEZ ZAGREBAČKE REGIJE, Grad Zagreb
 • ZADRUŽNI POSLOVNI SAVEZ, ZAGREB, Grad Zagreb
 • HRVATSKI SAVEZ STAMBENIH ZADRUGA, ZAGREB, Grad Zagreb
 • HRVATSKI SAVEZ OBRTNIČKIH ZADRUGA, ZAGREB, Grad Zagreb
 • HRVATSKI POLJOPRIVREDNI ZADRUŽNI SAVEZ, ZAGREB, Grad Zagreb
 • SAVEZ ZADRUGA BRANITELJA, BREGANA, Zagrebačka županija
 • ZADRUŽNI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE, OSIJEK, Osječko-baranjska županija
 • ZADRUŽNI SAVEZ DALMACIJE, SPLIT, Splitsko-dalmatinska županija
 • SAVEZ ZADRUGA ZADARSKE ŽUPANIJE, ZADAR, Zadarska županija
 • REGIONALNI SAVEZ ZADRUGA PODRUČJA OD POSEBNE DRŽAVNE SKRBI, PETRINJA, Sisačko-moslavačka županija
 • ISTARSKI REGIONALNI ZADRUŽNI SAVEZ, PAZIN, Istarska županija
 • HRVATSKI ZADRUŽNI SAVEZ, REGIONALNI SAVEZ VARAŽDIN, VARAŽDIN, Varaždinska županija
Nalazite se ovdje: Naslovnica Zadružni savezi